Wjesny dźěl Jawora

7 km wuchodnje Kamjenca, někak 247 ha wulke
městna wjes, krajina z dołhimi honami
120 wobydlerjow

Kapałka

1869 – natwari wobsedźer Jaworskeho Wićazec wićežneho kubła, Michał Čórlich, za 300 tolerjow kapałku, kotruž wustawowy propst dr. Eiselt 19.oktobra samsneho lěta z dowolnosću ordinariata poswjeći
1994 – započa so z čestnohamtskej pomocu saněrowanje (třěcha) kapałki (1995 wonkowny napohlad)
2003 – sćěhowaše kompletne saněrowanje nutřkowneho ruma (wobmjetk a wobnowjenje podłohi
2004 – wobnowjenje zachoda
2006 – restawracija mobiliara, štož přewza molerski mišter Joachim Čornak z Pančic-Kukowa
2010 – wobnowjenje třoch woknow
2014 – wobnowjenje fasady (stuk a wobmjetk kaž tež nowa barba nutřka a wonka) – stukater Joachim Šołta
2017 – restawracija postawy swj. Marije a dweju wobrazow we wołtarnišću přez Dobrošćansku firmu Rjenč

Pomnik za padnjenych wójnow

1921 – poswjećenje pomnika – při křižowanišću wjesneho puća a dróhi do Halštrowa postaji mała wjeska krasny pomnik k spominanju na dweju padnjeneju Jakuba Weclicha a Pawoła Krala.
1996 – na swjedźenju Wšěch Swjatych poswjeći so pomjatna tafla při pomniku k spominanju na padnjenych 2.swětowje wójny

Moto-cross Jawora

1988 – Konrad Kern załoži dnja 7.meje 1988 hromadźe z 23 młodostnymi motor-sportowe towarstwo MC jawora we wobłuku motoroweho kluba ADMV
1997 – 6. a 7. septembra wotmě so w Jaworje na Kaponicy 10. motocrossowe zarjadowanje. Přez 10 000 hosći móžachu na woběmaj dnjomaj zličić.

 

Ortsteil Jauer

Wjesny dźěl Jawora

7 km östlich Kamenz, Flächengröße ca. 246 ha
Platzdorf, geländeartige Streifenflur
120 Einwohner

Kapelle

1869 – erbaute der Besitzer des Witschatz`schen Lehngutes in Jauer, Michael Zschorlich, um 300 Thaler eine Kapelle, welche der Stiftspropst Dr. Eiselt am 19. Oktober desselben Jahres mit Ordinariatsbewilligung einweihte. (Hitschfeld 293)
1994 - begann man durch ehrenamtliche Hilfe mit der Sanierung (Dach) der Kapelle (1995 Außenfassade)
2003 - erfolgte die komplette Sanierung des Innenraumes (Putzarbeiten + Erneuerung des Fußbodens)
2004 - Erneuerung der Eingangstür
2006 - Restaurierung des Mobiliars durch Malermeister Joachim Zschornak aus Panschwitz-Kuckau
2010 - Erneuerung der 3 Fenster
2014 - Erneuerung der Fassade (Stuck- und Putzrestaurierung und neuer Farbanstrich innen und außen) - durch Stuckateur Joachim Scholze
2017 - Restaurierung der Marienstatue und der 2 Kopfbilder (re. und li. vom Alter) durch die Fa. Rentsch aus Doberschütz

Kriegerdenkmal

1921 – Einweihung des Kriegerdenkmals – An der Kreuzung des Dorfweges und der Landstraße nach Elstra setzte die kleine Gemeinde ein prachtvolles Ehrenmal zum Gedächtnis ihrer beiden im 1. Weltkrieg gefallenen Landsleute Jakub Weclich (Jakob Wetzlich) und Pawoł Kral (Paul Krahl).
1996 am 2.11. (Allerseelen) wird für die Gefallenen des 2.Weltkrieges am Denkmal eine Gedenktafel eingeweiht

Moto-Cross Jauer

1988 – Konrad Kern gründete am 07. Mai 1988 zusammen mit 23 Jugenlichen den MC Jauer im ADMV
1997 am 6. und 7. September fand in Jauer auf dem Hahnenberg die 10. Moto-Cross-Veranstaltung statt. Über 10.000 Gäste konnten an diesen beiden Tagen begrüßt werden.