Wjesny dźěl Časecy

15 km wuchodnje Kamjenca, 117 ha wulke
kulowc, róžkowe a dołhe hona
23 wobydlerjow

Wjes leži w dole a je do wokoliny jenož spóznajomna přez někotre wysoke skupiny štomow.
Někotre statoki steja w skupinje wokoło nawsy.

 

Ortsteil Tschaschwitz

Wjesny dźěl Časecy

15 km östlich Kamenz, Flächengröße ca. 117 ha
Rundweiler, Block- und Streifenflur
23 Einwohner

Der Ort liegt im Tal und wird nach außen nur durch einige hohe Baumgruppen sichtbar. Einige Gehöfte gruppieren sich um den Dorfplatz.