Start Kategorie als Blog s-start

Budźće witani w gmejnje Pančicy-Kukow

Waženi hosćo,

budźće wutrobnje witani na homepage gmejny Pančicy-Kukow. Tu dóstanjeće mnohostronske informacije wo gmejnje a jeje wjesnych dźělach. Wo aktualnych temach chcemy was běžnje informować. W rubrice ´Zarjadnistwo´ podamy informacije wo posłužbowym předewzaću našeho zarjadniskeho zwjazka. Hižo do swojeho wopyta móžeće zwěsćić, kotry wotrjad so wo waše naležnosće stara,  štó ći su, na kotrychž móžeće so wobroćić a ewentuelnje hnydom trěbny formular wućišćeć. Móžno, zo njetrjebaće ani  wosobinsce na zarjad, hdyž wužiwaće naše online-poskitki.

Za wobydlerjow gmejny, ale tež za turistow a předewzaćelow   mamy tu na jednore wašnje wšitke zajimawe informacije. Namakaće-li njedostatki, wobroćće so prošu na zarjad  čestnohamtskeho wjesnjanosty, hdźež chcemy spytać, tež  pobrachowace informacije do našeje homepage zaplesć.

Pósćelće e-mailku na

Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.

Aktualisiert (Montag, den 09. November 2015 um 10:14 Uhr)