Start Broschüren

Panschwitz-Kuckau - Pančicy-Kukow

-           srjedź Hornjeje Łužicy            -

 

NUZOWE TELEFONATY / KONTAKT / IMPRESUM / WOBRAZOWA GALERIJA / TERMINY / + / LINKI / PŘEHLAD

                                                               Start

#             Witajće k nam                                   

#             Zjawne wozjewjenja            Budźće witani w gmejnje Pančicy-Kukow

#             Informacije

#             Gmejna                              Čěsćeni hosćo,

#             Wustawki                                            

#             Zarjadnistwo                       budźće wutrobnje witani na homepage gmejny Pančicy-Kukow.

#             Pěstowarnje                        Tu dóstanjeće mnohostronske informacija wo gmejnje a jeje wjes-

#             Šula                                    nych dźělach. Wo aktualnych temach chcemy was běžnje informo-

#             Wólny čas / turizm                wać. W rubrice ´Zarjadnistwo´ podamy informacije wo posłužbo-

#             Nałožki / wašnja                   wym předewzaću našeho zarjadniskeho zwjazka. Hižo do wašeho

#             Wohnjowa wobora                wopyta móžeće zwěsćić, kotry wotrjad so wo waše nalěžnosće stara,

#             Klóšter Marijina Hwězda        štó tón/ta je, na kohož/kotruž móžeće so wobroćić a ewentuelnje

                                                     hnydom trěbny formular wućišćeć. Móžno, zo njetrjebaće ani                                                                                                           wosobinsce na zarjad, hdyž wužiće naše online-poskitki.

                                                          Za wobydlerjow gmejny, ale tež za turistow a předewzaćelow mamy
                                                          tu na jednore wašnje wšitke zajimawe informacije.

                                                         Namakaće-li njedostatki, wobroćće so prošu na zarjad čestnohamtskeho
                                                         wjesjanosty, hdźež chcemy spytać, tež pobrachowace informacije do
                                                         našeje homepage zaplesć.

                                                         Pósćelće e-mailku na ´ Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann. ´